Barion Pixel
Rendeljsutit.hu logo

Sütemény és torta házhozszállítás ügyfélszolgálat: +36 70 749 1111

Általános szerződési és felhasználási feltételek

Ezeket a feltételeket Magyarország és az Európai Unió jogszabályai szabályozzák.

1. A webáruház üzemeltetője

A https://rendeljsutit.hu/ internet címen elérhető weboldalt az

Increst Communication Kft

  • Rövidített név: Increst Communication Kft.
  • Cégjegyzékszám: 01 09 932098 – Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
  • Adószám: 11730392-2-42
  • Székhely: 1148 Budapest, Bolgárkerék utca 8.

(a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.

Szolgáltató bankszámla adatai:

Számlavezető pénzintézet: Wise

Pénzforgalmi jelzőszám: 12600016-10083431-88190084

2. Ügyfélszolgálat

Felhasználók az alábbi elérhetőségen fordulhatnak Szolgáltató ügyfélszolgálatához:

Telefonos ügyfélszolgálat elérhető munkanapokon 08:00 és 18:00 óra között, szombaton 08:00 – 18:00 óra között a +36 70 749 1111-es telefonszámon.

E-mail cím: [email protected] Az ilyen úton érkező e-mail-ekre a Szolgáltató az érkezéstől számított 2 munkanapon belül válaszol.

3. A magyar jog kikötése

3.1. A fent meghatározott internetcímen elérhető webhelyet (a továbbiakban: webhely) üzemeltető Szolgáltató Magyarországról nyújtja szolgáltatását, a szolgáltatás Magyarországra irányul. A szolgáltatás nyújtására, Szolgáltatóra, valamint a Felhasználókra, e szerződés keretein belül a magyar jog alkalmazandó, különös tekintettel az AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról,

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre (a továbbiakban: Ptk.), – a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényre, – a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényre, – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre, – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényre, – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre, – és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletre.

3.2. Jelen általános szerződési és felhasználói feltételekben (a továbbiakban: szerződési feltételek vagy ÁSZF) említett időpontok, időintervallum megjelölések a közép európai idő szerint értendők.

3.3. A jelen szerződési feltételekben említett munkanapok, munkaszüneti- és ünnepnapok alatt a magyar munkanapokat, munkaszüneti- és ünnepnapokat kell érteni.

4. Általános szerződési és felhasználói feltételek hatálya és alanyai

4.1. Jelen szerződési feltételek a webhelyen elérhető szolgáltatásokra, a webhely felhasználására, a webhelyen működő webáruházban megrendelhető termékek és szolgáltatások, sütemények, torták, édes és sós ropogtatnivalók, italok, egyéb termékek és házhozszállítás ás egyéb szolgáltatások (továbbiakban: termékek) értékesítésére vonatkoznak.

4.2. A szerződés felei:

4.2.1. A fent azonosított Szolgáltató, mint a webhely üzemeltetője kifejezetten a termékek weboldalon keresztüli online értékesítésével és a megrendelések házhozszállításával foglalkozik. A webhelyen megtalálható termékeket a Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban álló budapesti székhelyű cukrászda forgalmazza illetve, egy több mint 40 éves múlttal rendelkező cukrász termelő gyártja. 

4.2.2. Felhasználó, mint a webáruházból terméket megrendelő vásárló, valamint a webhely weboldalait meglátogató személy. Felhasználó lehet minden jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, ideértve a külföldi jogalanyokat is, amennyiben az itt megfogalmazott szerződési feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A jelen szerződési feltételek keretében kötendő szerződést cselekvőképtelen személy, vagy korlátozottan cselekvőképes személy a Ptk. szabályai szerint kötheti meg.

4.3. A szerződési feltételek a webhelyen történő elhelyezéstől hatályos, és határozatlan időre szól.

5. A távollévők közötti, elektronikus úton kötött szerződésre vonatkozó általános tájékoztatás

5.1. A webáruházban megrendelhető termékek lényeges tulajdonságairól Felhasználó a megrendelést megelőzően a webáruház termékek tulajdonságait leíró oldalain, továbbá emailes vagy telefonos érdeklődés alapján is tájékozódhat.

5.2. A szerződéskötés nyelve magyar.

5.3. A webhelyen leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek.

5.4. Szolgáltató a megrendelés megérkezését elektronikus úton késedelem nélkül köteles visszaigazolni. Ha a visszaigazolás nem érkezik meg Felhasználóhoz 2 teljes munkanapon belül, akkor Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól.

5.5. A megkötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt Szolgáltató nem iktatja, és a későbbiekben nem lesz írásban hozzáférhető.

5.6. Szolgáltató magatartási kódexnek nem vetette alá magát, így az nem áll rendelkezésre nála.

5.7. Felhasználó a megrendelés elküldése előtt a megrendelés lépései során tájékoztatást kap az aktuális házhozszállítási díjakról és esetleges házhozszállítási korlátozásokról, valamint a lehetséges fizetési módokról.

5.8. A szerződési feltételeket és a jogszerű tájékoztatáshoz szükséges dokumentumok Felhasználó számára mindig elérhető a webhelyen.

6. Regisztráció

6.1. A regisztráció ingyenes.

6.2. A regisztrációt Felhasználó a webhely „Regisztráció” menüpontjára kattintással megjelenő adatlap kitöltésével, a jelen szerződési feltételek elfogadásával és az adatkezelési nyilatkozat bejelölésével, végül a regisztrációs adatlap elküldésével hajthatja végre.

6.3. Az érvényes regisztrációhoz Felhasználónak valós adatokat és elérhetőségeket kell megadnia. Amennyiben megállapítást nyer, hogy valótlan adatokkal történt a regisztráció, Szolgáltató jogosult azt törölni. Utóbbi esetben Szolgáltatót nem terheli felelősség az esetleges következmények miatt.

6.4. Szolgáltató az érvényes regisztrációt is törölheti a következményekért való felelőssége nélkül, amennyiben a törölt Felhasználó rosszhiszeműen használta fel a webhelyet, vagy más módon megszegte a jelen szerződési feltételeket.

6.5. A regisztráció Szolgáltató általi törlése a mindkét Fél által már teljesített megrendeléseket nem érinti. Amennyiben Szolgáltató még nem kezdte meg a teljesítést akkor egyoldalúan eldöntheti, hogy teljesíti-e azt, feltéve, hogy a törlés oka ezt nem akadályozza. Amennyiben nem teljesíti a megrendelést és Felhasználó már fizetett, Szolgáltató visszafizeti a Felhasználó által fizetett összeget. Ha a Felhasználó törlés okát jelentő magatartása kárt okozott Szolgáltatónak, utóbbi jogosult visszatartani a kár összegét a visszafizetés összegéből.

6.6. Felhasználó a regisztrációjának törlését bármikor kezdeményezheti a Szolgáltatónak küldött e-mail üzenettel, melyet Szolgáltató késedelem nélkül – de legfeljebb 10 napon belül – végrehajt.

6.7. A regisztráció törlését teheti szükségessé Felhasználó – regisztráció céljából kezelt – személyes adatainak törlését eredményező, vagy ilyen célú felhasználását megtiltó összes adatkezeléssel kapcsolatos kérelme. Ezekről Felhasználó bővebben az adatkezelési tájékoztatóban olvashat.

6.8. A regisztráció Felhasználó fentiek szerinti kérelmeire történő törlése nem érinti az általa korábban érvényesen leadott megrendelések teljesítését.

7. A vételár meghatározása

7.1. A termékek aktuális árairól a webáruház termékek tulajdonságait bemutató oldalain tájékozódhat Felhasználó.

7.2. A termékeknél feltüntetett vételárak bruttó fogyasztói árak, tehát minden terméknél a fizetendő vételár adóval megnövelt teljes összege látható.

7.3. A vételár mindig forintban (HUF) értendő.

7.4. Az árak a szállítási költséget nem tartalmazzák.

7.5. Szolgáltató alapértelmezetten csomagolási költséget külön nem számít fel, azt a megrendelési folyamat során feltüntetett szállítási költség tartalmazza. Amennyiben bizonyos termékeknél külön csomagolási vagy egyéb költség merülne fel, úgy szolgáltató az ilyen költségeket a megrendelés folyamatában feltünteti, a megrendelés végösszege pedig már minden többlet költséget tartalmaz.

7.6. A megrendelések visszaigazolásában mindig a ténylegesen fizetendő fogyasztói ár és az esetleges egyéb költségek is teljes, fizetendő összegükben szerepelnek.

7.7. A webáruház weboldalain látható termékek árai változtatásának jogát Szolgáltató fenntartja. Az árváltozás a már megrendelt termékek árát nem befolyásolja.

7.8. Amennyiben hibás ár szerepel a webáruházban, vagy a megrendelés visszajelzésben – különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra – akkor Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni. Szolgáltató a hibás áron történt megrendelést követően felajánlja a Felhasználó számára a termék valós áron történő értékesítését. Amennyiben Felhasználó ezt nem fogadja el, jogosult elállni a megrendelésétől.

8. A megrendelés leadásának módja és lépései, a szerződés létrejötte

8.1. A termék kiválasztása

8.1.1. Felhasználó a webáruházban bemutatott termék adatait tartalmazó weboldalakon ismerheti meg a termék lényeges tulajdonságait.

8.1.2. A megrendelni kívánt terméket, a termék bemutató oldalán található „Kosárba” feliratú gombra kattintással virtuális kosárba helyezheti a Felhasználó.

8.1.3. Ha a megrendelés előtt a termékkel kapcsolatban kérdés merülne fel, Szolgáltató ügyfélszolgálata készséggel áll Felhasználó rendelkezésére (elérhetőségek: fentebb a 2. pontban továbbá a “Kapcsolat” és a „Házhozszállítás” menüpontok alatt).

8.2. A megrendelés leadása és visszaigazolása, a szerződés létrejötte

8.2.1. Felhasználó a megrendelését online, a webáruházban adhatja le, az alábbiak szerint.

8.2.2. Felhasználó a megrendelését a nap bármely pillanatában 0-24 óra között tudja leadni online, mely megrendeléseket szolgáltató normál esetben a megrendelést követően 1-2 munkanapon belül, megnövekedett megrendelési mennyiség esetén ennél nagyobb átfutással, illetve amennyiben megrendelő kifejezetten egy konkrét dátumra kéri a házhozszállítást akkor a megjelölt napon teljesít házhozszállítással. Szolgáltató általában munkanapokon és hétvégén 12:00 – 18:00 óra közötti időpontokban szállít házhoz a megrendelő által megadott szállítási címre.

Szolgáltató a kiszállításokat optimalizált útvonalon végzi, ezért konkrét időpontra nem, csak a korábban leegyeztetett szállítási napon a szállítási időablakban tudja a termékeket házhozszállítani. Szolgáltató igyekszik a megrendelők által megadott, napon belüli kiszállítási időpontot figyelembe venni, de konkrét időpontra a kiszállítást nem tudja garantálni. Előzetes egyeztetés és felár ellenében van csak lehetőség 1-2 órás időablakon belüli, konkrét időablakra történő kiszállításra. Minden más esetben az általános időintervallumban tudja szolgáltató a megrendelt termékeket kiszállítani. Szolgáltató továbbá igyekszik, a kiszállítási napon telefonon, hozzávetőlegesen pontosítani mikorra várható a termékek kiszállítása.

8.2.3. A megrendelés leadásának nem feltétele a regisztráció. Felhasználó regisztráció nélkül is le tud adni megrendelést a weboldalon keresztül, illetve Felhasználó leadhatja megrendelését telefonon keresztül is. Ebben az esetben a megrendelést az ügyfélszolgálat rögzíti a weboldalon keresztül és a telefonon leadott megrendelésről értesítést küld Felhasználó által megadott e-mail címre. A telefonon keresztül leadott megrendelések esetén Szolgáltató nem vállal felelőséget a hibásan megadott adatok, félreértések miatt eredő károkért, problémákért. Felhasználó kötelezi magát, hogy a megrendelést visszaigazoló e-mailben található megrendelés részleteit részletesen ellenőrzi és amennyiben elírást, hibát talál a megrendelésben úgy azt haladéktalanul köteles jelezni a Szolgáltató felé. A rendelés adatainak nem ellenörzéséből, a hibás rendelés teljesítéséből, vagy teljesíthetetlenségéből eredő összes következményért, mintha a megrendelést saját maga adta volna le, a Felhasználó köteles vállalni a felelősséget. 

8.2.4. Felhasználó számára a weboldal fejlécében található „Kosár” feliratú gombra kattintást követően megjelenik a kosár tartalma, mely oldalon a Felhasználónak lehetősége van a termék darabszámát jelölő szám átírásával, a kívánt darabszámot módosítani, illetve a „Törlés” vagy „x” ikonra / gombra kattintással a kosárból ki is veheti a terméket.

8.2.5. A „Pénztár” menüpont alatt a megrendelés összesített adatai láthatóak, a teljes megrendelés összesített fogyasztói ára, valamint a fizetendő szállítási vagy esetleges egyéb költségek bruttó összege; tehát a Felhasználó által fizetendő összes költség, a szállítási és számlázási adatok, a kiszállítás kért időpontja illetve a választható fizetési opciók.

8.2.6. Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:

8.2.6.1. A hiányos vagy nyilvánvalóan hibás adatok bevitelekor a megrendelés folyamatában figyelmeztető üzenet jelenik meg.

8.2.6.2. A regisztrált Felhasználó a személyes adatait a megrendelés folyamatában a megrendelésre vonatkozóan módosíthatja. A regisztrációs adatait a webhelyre belépést követően elérhető „Fiókom” feliratra kattintással, azon belül az “Adatok” gomb alatt megjelenő személyes profiljának oldalán van lehetősége módosítani.

8.2.6.3. A kosár tartalma, megrendelés adatai, paraméterei bármikor ellenőrizhetők, változtathatók, vagy akár törölhetők a megrendelés elküldéséig, a megrendelés folyamatában fentiek szerint megjelenő oldalakon az adatok módosításával, újabb bevitelével az ÁSZF jelen fejezetének eddigi pontjaiban írtak szerint.

8.2.7. Felhasználó a megrendelés fenti adatainak ellenőrzését és az esetleges adatbeviteli hibák javítását követően, a jelen ÁSZF elfogadására vonatkozó nyilatkozat bejelölésével és a „Megrendelés elküldése” vagy a „Fizetés Barionnal” feliratú gombra kattintással adhatja le érvényesen megrendelését.

8.2.8. Szolgáltató a megrendelés beérkezését követően azt automatikus e-mail útján haladéktalanul visszaigazolja Felhasználónak, az általa online megrendelése során megadott e-mail címére. A visszaigazolás tartalmazza a Felhasználó által fizetendő összes költséget. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított 2 munkanapon belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól. A visszaigazolás akkor tekintendő a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik (tehát az e-mail fiókjába történő beérkezéssel). A megrendelés itt írt visszaigazolásával még nem jön létre a termék megvásárlására vonatkozó szerződés, ez a visszaigazolás Szolgáltató részéről még nem számít a megrendelés elfogadásának.

8.2.9. A megrendelések feldolgozása minden napon a közép európai idő szerint 08.00 órától 20.00 óráig történik. Amennyiben a megrendelés a fenti időintervallumon kívül érkezik Szolgáltatóhoz, azt a beérkezést követő első feldolgozási időszak kezdetén – előre fizetés esetén a fizetendő összeg Szolgáltató bankszámlájára érkezésének időpontját követő első feldolgozási időszak kezdetén – kell Szolgáltatóhoz érkezettnek tekinteni és attól az időponttól számított 1 munkanapon belül kerül feldolgozásra.

8.2.10. A megrendelés feldolgozása megkezdését követően Szolgáltató megrendelés elfogadása esetén – e-mail útján tájékoztatja Felhasználót a megrendelés elfogadásáról. A termék megvásárlására vonatkozó szerződés a Szolgáltató erről szóló e-mail üzenetének Felhasználóhoz történő megérkezésével jön létre.

8.2.11. Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét a megrendelés beérkezésére vonatkozó visszaigazolás és a megrendelés elfogadására vonatkozó visszaigazolás tartalmának ellenőrzésére. Ha bármelyik visszaigazolás tartalma a megrendelés tartalmától eltér, és az eltérést a megrendelő Felhasználó a visszaigazolás kézhezvételét követő 24 órán belül nem kifogásolja, illetve, ha a visszaigazolás kézhezvételét követően fizetést teljesít, akkor a szerződésre a visszaigazolás tartalma az irányadó. Az eltérő tartalmú visszaigazolás Szolgáltató felé történő jelzését követően Szolgáltató a jelzést megvizsgálja, indokolt esetben és amennyiben lehetőségében áll korrigálja a megrendelést.

8.3. A regisztráció Felhasználó megrendelését követő kérelmére történő törlése nem érinti az általa korábban érvényesen leadott megrendelések teljesítését.

8.4. Ha Felhasználó a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatainak törlését kéri, vagy azok ilyen célú felhasználása ellen tiltakozik, abban az esetben Szolgáltató nyilatkoztatja a megrendeléstől való elállási szándékáról.

8.5. Szolgáltató a megrendeléshez tartozó elektronikus számlát, elektronikusan (e-mailben) küldi el a Felhasználónak a megrendelésben megadott e-mail címére a Billingo számlázó program segítségével a rendelés teljesítését követően.

9. A megrendelés utólagos korrigálása

9.1. Amennyiben Felhasználó változtatni szeretne a már leadott megrendelésében szereplő termékeken vagy azok mennyiségén, vagy mert helytelen adatokat adott meg, azt mielőbb jeleznie kell az ügyfélszolgálati elérhetőségeken. Fontos, hogy ezt haladéktalanul tegye meg, hogy a teljesítés megkezdése előtt Szolgáltató korrigálhassa a megrendelést. 

– A megrendelés teljesítését megelőzően 48 óráig Szolgáltató mind a termékeken, mind a mennyiségeken mind a kiszállítási adatokon, és a kiszállítás dátumán is többletköltség nélkül változtatni tud. Kivételt képez ez alól az egyedi megrendelésre készített termék vagy termékek, pl. formatorta, üdvözlőkártya, nyomtatott ostya stb. amelyek esetében nincs lehetőség sem a termék, sem kiszállítás napjának a módosítására a visszaigazolást követően. 

– A megrendelés teljesítését megelőzően 48 órán belül Szolgáltató a termékeken, a mennyiségeken illetve a kiszállítás dátumán történő módosítást igyekszik teljesíteni, de már nem tudja garantálni. A kiszállítási címet Felhasználó többletköltség nélkül meg tudja változtatni, azonos kiszállítási területen lévő másik címre. 

– A megrendelés teljesítésének napján, de a kiszállítást megelőzően Szolgáltató a termékeken, illetve a mennyiségeken történő módosítást igyekszik teljesíteni, de már nem tudja garantálni. A kiszállítási címen és időpontot, Felhasználó egyszeri 3.000 Ft-os felár ellenében tud már csak változtatni azonos kiszállítási területen lévő másik cím esetén és a szabad időpontok függvényében.

9.2. A megrendelés sikeres módosítása esetén Szolgáltató a megrendelésről új visszaigazolást küld a módosított tartalommal, melynek értelmében a módosításnak megfelelően jön létre, illetve – a már korábban elfogadott hibás megrendelés esetén – módosul a vásárlásra vonatkozó szerződés.

9.3. Teljesített megrendelést követően vagy és a már korábban kiállított számlán történő adat módosítás, számla elektronikus újraküldés, számla módosítás technikai költsége bruttó 2.000 Ft / alkalom.

9.4. Utólagosan kért, elektronikus helyett, papír alapú számla igényét 3.000 Ft-os technikai és postázási költség mellett tudjuk csak befogadni. Amennyiben a megrendelés leadásakor jelzi felénk, hogy papír alapú számlát kér, akkor a futár a házhozszállításkor, a termékkel együtt átadja a számlát is. Ebben az esetben a papír alapú számlának nincsen többlet költsége.

10. Fizetési feltételek

10.1. Lehetséges fizetési módok:

10.1.1. Online bankkártyás előre fizetés:

A megrendelés elküldésének folyamatában Felhasználó által kiválasztott, online fizetési szolgáltató szolgáltatásával történő előre fizetés.

Az online bankkártyás fizetési szolgáltatást a Barion biztosítja. A szolgáltatás használata során Felhasználó bankkártyával fizethet.

A bankkártyával történő fizetés során a fizetéshez használt bankkártya adatait Felhasználó közvetlenül és kizárólag a Barion Payment Zrt., 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5. (Barion) részére adja meg, mivel a fizetés folyamatában átirányításra kerül a Barion oldalára. A Barion nem osztja meg a bankkártya adatokat Szolgáltatóval.

Az online fizetés további feltételeiről a fizetési szolgáltató szerződési feltételei rendelkeznek, melyeket megismerhet Felhasználó a kifizetést megelőzően a fizetési szolgáltató felületén, ahová a megrendelés folyamatában átirányításra kerül.

10.1.2. Online fizetési szolgáltatással történő előre fizetés: Barion egyenleg

A megrendelés elküldésének folyamatában Felhasználó által kiválasztott, online fizetési szolgáltató szolgáltatásával történő előre fizetés.

Az online fizetési szolgáltatást a Barion biztosítja. A szolgáltatás használata során Felhasználó Barion számlával fizethet.

Az online fizetés során a fizetéshez használt adatait a Felhasználó közvetlenül és kizárólag a Barion Payment Zrt., 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5. (Barion) részére adja meg, mivel a fizetés folyamatában átirányításra kerül a Barion oldalára. A Barion nem osztja meg a fizetési adatokat Szolgáltatóval.

Az online fizetés további feltételeiről a fizetési szolgáltató szerződési feltételei rendelkeznek, melyeket megismerhet Felhasználó a kifizetést megelőzően a fizetési szolgáltató felületén, ahová a megrendelés folyamatában átirányításra kerül.

10.1.3. Előre utalás, közvetlen banki átutalás

Felhasználónak lehetősége van a megrendeléskor előreutalást, banki átutalást választania. Ebben az esetben Felhasználónak a megrendelésben található végösszeget az alábbi bankszámlaszámra kell utalnia úgy, hogy az összeg legkésőbb a kiszállítási nap reggel 8:00 óráig beérkezzen a szolgáltatóhoz. Amennyiben az előreutalás hianytalan összege a kiszállítási nap reggeléig nem érkezik meg, úgy szolgáltató nem tudja teljesíteni a kiszállítást.

Közvetlen banki átutaláshoz az adatok:

Számla tulajdonos: Increst Communication Kft.
Bank: Wise
Számlaszám: 12600016-10083431-88190084

A megjegyzésbe minden esetben kérjük megadni a megrendelési azonosítót vagy legalább a megrendelő nevét.

Külföldről indított, nemzetközi banki átutalás általában csak több nap alatt érkezik meg a Szolgáltatóhoz. Kérjük ennek tudatában válassza ezt a fizetési módot. 

10.1.4. Készpénzes fizetési szolgáltatással történő fizetés a termék átvételekor:

A megrendelés elküldésének folyamatában Felhasználó által kiválasztott, fizetés készpénzben átvételkor a futárnál.

10.1.5. Bankkártyás fizetésre a termék átvételekor nincsen lehetőség

10.1.6. Szép kártyás fizetésre sem a termék átvételekor sem online megrendeléskor nincsen lehetőség

10.1.7. Fizetés ajándékutalvánnyal. 

A weboldalon keresztül lehetőség van előre megvásárolt ajándékkártyával történő fizetésre is. Ebben az esetben a vásárló a rendelésekor a pénztár oldalon a “Kuponkód” mezőbe kell beírja az utalványon szereplő “Online beváltási kódot” majd rányomnia az alkalmaz gombra. Ekkor a teljes fizetendő végösszegből levonásra kerül az ajándékutalvány értéke. 

Egy utalvány csak egy alkalommal használható fel.

Egy vásárláshoz csak egy ajándékutalvány használható fel. 

A felhasználáskor az utalvány teljes összege felhasználásra kerül, függetlenül a kosár végösszegétől.

Amennyiben a vásárló kevesebb összegben vásárol mint az ajándékutalvány értéke, úgy a különbözet elveszik. Javasoljuk ezért az utalvány teljes egészében történő felhasználását.

Amennyiben a vásárló magasabb összegben vásárol mint az ajándékutalvány értéke úgy a teljes fizetendő vételárból a az ajándékutalvány beváltását követően a fennmaradó összeget a vásárlónak ki kell fizetnie.

Az utalvány nem visszaváltható és készpénzre nem átváltható. 

Ajándékutalvány nem használható fel másik ajándékutalvány vásárlásra.

Az utalvány nem névre szól, szabadon átruházható!

Az utalvány elvesztéséből, illetéktelenek által történő felhasználásából okozott károkért a weboldal üzemeltetője nem tartozik felelősséggel. 

A beváltással kapcsolatos probléma esetén kérjük forduljon az ügyfélszolgálatunkhoz.

Az ajándékutalvány a vásárlástól számított 1 éven belül használható fel. A lejárati dátum szerepel az ajándékutalványon. 

10.2. A megrendelés ellenében Online fizetési szolgáltatással történő teljesítés esetén Felhasználó által fizetendő teljes összeg Szolgáltató bankszámlájára érkezését követően kezdi meg Szolgáltató a megrendelés teljesítését.

10.3. Amennyiben Szolgáltató a már kifizetett megrendelést a saját érdekkörében felmerült oknál fogva mégsem tudja teljesíteni, az akadály felmerüléstől számított 48 órán belül a Felhasználó részére a teljes vételárat és a szállítási díjat visszatéríti.

 

11. Teljesítési határidő és szállítási feltételek

11.1. Teljesítési és szállítási határidő

11.1.1. A megrendelt terméket Szolgáltató a megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolásban szereplő, házhozszállítási napon szállíttatja ki a Felhasználó által a megrendelés során megadott szállítási címre.

11.1.2. Amennyiben Szolgáltató nem tudja teljesíteni a fentiek szerinti határidőn belül a megrendelést, akkor a teljesítési akadály beállásáról annak felmerülését követően haladéktalanul értesíti Felhasználót.

11.1.3. A termékek kézbesítése minden nap 10.00 és 19.00 óra közötti időszakban történik. A termék szállítási határidejét a visszaigazoló e- mail tartalmazza. A szállítás időpontjáról a Szolgáltató e-mailben vagy telefonon tájékoztatja a Felhasználót, további kérdés felmerülése esetén a Felhasználónak lehetősége van egyeztetni a Szolgáltatóval a visszaigazoló e-mailben található telefonszámon.

11.2. Fuvarozók:

Szolgáltató a termékek kiszállítását saját alkalmazottaival, vagy saját szerződéses partnereivel, alvállalkozóival végzi.

11.3. A szállítás díja:

A házhozszállítás díjának a Felhasználó által fizetendő bruttó összegét a megrendelés elküldésének folyamata során ismerheti meg Felhasználó.

11.4. A termék átvétele

11.4.1. Amennyiben Felhasználó az általa megrendelt terméket indok nélkül nem veszi át a szállítás időpontjában – ideértve azt is, mikor Felhasználó a Fuvarozó kézbesítésre irányuló többszöri kísérlete ellenére sem elérhető, így meghiúsul a kézbesítés –, Szolgáltató a megrendelt árut a cukrászdába élelmiszerbiztonsági  szabályozások miatt visszaszállítani nem tudja. Ilyen esetben, amennyiben Felhasználó előre kifizette a megrendelt termék vételárát akkor, mivel a terméket Szolgáltató elkészítette és Fuvarozó a házhozszállítást megkísérelte ezért a Megrendelés teljesítettnek tekintendő. Ezért Szolgáltató nem köteles a megrendelési összeg visszafizetésére, azt Szolgáltató jogosult teljes egészében megtartani. Amennyiben Felhasználó a megrendelés végösszegét még nem teljesítette úgy Felhasználó köteles a megrendelés végösszegét, a meghiúsult kiszállítást követően, Szolgáltatótól kapott számla ellenében 8 napon belül teljesíteni. Amennyiben felhasználó a számlát a megadott határidőn belül, illetve Szolgáltató fizetési felszólítására sem egyenlíti ki, úgy szolgáltató jogi útra tereli a követelése érvényesítését. Ilyen esetben Szolgáltató jogosult minimum 40.000 Ft azaz negyvenezer forint eljárási átalánydíjat felszámítani. Szolgáltató jogosult a megrendelés végösszegén továbbá az átalánydíjon felül a követelés érvényesítésével felmerülő összes költségének az áthárítására mely költségeket szintén Felhasználó köteles megtéríteni Szolgáltató felé!

11.4.2. A megrendelt termék(ek) mennyiségét, épségét és szükséges dokumentumok (számla) meglétét még a kézbesítés helyén és idején, az átvételkor köteles Felhasználónak ellenőriznie. Az esetleges kárt, hiányt, egyéb eltérést az átvételkor kell Fuvarozó felé jeleznie. Amennyiben a Felhasználó kézbesítéskor bármilyen sérülést, eltérést tapasztal a kézbesített terméken vagy termékeken, Fuvarozó a Felhasználó kérésére köteles tételesen átadni az árut és erről, valamint a terméken tapasztalt eltérésekről, sérülésekről a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. A szállítás közben a termékben keletkezett károkért elsősorban a Fuvarozót terheli a felelősség, ugyanakkor a Felhasználó felé a termék Felhasználó részére történő átadásának időpontjáig Szolgáltató viseli az ezzel kapcsolatos kockázatot. Amennyiben a termék vagy termékek az átvételkor sérültek vagy hibásak, úgy Felhasználó nem köteles azokat átvenni. A nyílvánvalóan sérült vagy hibás termékek előre kifizetett vételárát és amennyiben a teljes rendelés hibás volt, akkor a szállítási költséget is Szolgáltató 48 órán belül visszatéríti Felhasználó számára. Felhasználó a hibás vagy hiányos megrendelés pótlását, cseréjét is kérheti, ebben az esetben sem szolgáltató sem Fuvarozó nem számít fel többlet költséget a második szállításért.

Az átvételkor elvégzendő ellenőrzés Felhasználó általi elmulasztása ugyanakkor mentesíti Szolgáltatót és Fuvarozót az esetleges sérülések vagy hiányos megrendeléssel kapcsolatos kártérítési vagy egyéb kötelezettségei alól. Ilyen esetben a megrendelés teljesítettnek tekintendő.

11.5. Amennyiben Szolgáltató valamilyen ok miatt a megrendelés napján a megrendelést részben vagy egészben nem tudja teljesíteni, úgy Felhasználható a Szolgáltató által felajánlott, rendelkezésre álló termékek közül választhat más terméket. Amennyiben a Felhasználó nem talál olyan terméket amellyel helyettesíteni tudná Szolgltató az eredeti megrendelésben szereplő termékeket, úgy az előre kifizetett, de ki nem szállított termékek vételárát Szolgáltató hiánytalanúl visszatéríti Felhasználó felé. Amennyiben Szolgáltató a rendelésben szereplő egyetlen terméket sem tudja teljesíteni, úgy felhasználó kötelezettség mentesen elállhat a megrendelésétől és az előre kifizetett teljes megrendelési összeget Szolgáltató köteles visszafizetni számára. 

11.6. Szolgáltató érdekkörében felmerülő teljesítési akadályok miatt Szolgáltató semmilyen kártérítési kötelezettségre vagy kompenzációra nem kötelezhető Felhasználó felé.

12. Hibás teljesítés, szavatosság, jótállás, elállási/felmondási jog

12.1. Hibás teljesítés

Szolgáltató hibásan teljesít, ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

12.2. Jótállás

Szolgáltató nem forgalmaz jogszabály által elrendelt kötelező jótállás alá eső terméket, továbbá önként sem vállal jótállást.

12.3. Elállási jog

Fogyasztónak minősülő Felhasználó a megrendelés visszaigazolásának pillanatáig jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől / megrendeléstől. Felhasználó a megrendelés visszaigazolását követően az alábbi feltételekkel állhat el a megrendeléstől:

– Házhozszállítás időpontját megelőző 48 órával írásban jelezheti az elállási szándékát Felhasználó. Ebben az esetben az előre kifizetett teljes megrendelési összeg 100%-át visszatéríti Felhasználónak a Szolgáltató

– Házhozszállítás időpontját megelőző 24 órával írásban jelezheti az elállási szándékát Felhasználó. Ebben az esetben az előre kifizetett teljes megrendelési összeg 50%-át visszatéríti Felhasználónak a Szolgáltató. A megrendelésben szereplő, utólagos, készpénzes fizetés esetén Szolgáltató számlát küld Felhasználónak a megrendelés végösszegének 50%-nak megfelelő összegéről, mely számlát Felhasználónak banki átutalással kell teljesítenie 8 napon belül. 

– Házhozszállítás időpontját megelőző 12 órával írásban jelezheti az elállási szándékát Felhasználó. Ebben az esetben az előre kifizetett teljes megrendelési összegre jogosulttá válik a Szolgáltató és nem köteles visszatérítenie a megrendelési összeget sem részben, sem egészben Felhasználó felé. A megrendelésben szereplő, utólagos, készpénzes fizetés esetén Szolgáltató számlát küld Felhasználónak a megrendelés végösszegének 100%-nak megfelelő összegéről, mely számlát Felhasználónak banki átutalással kell teljesítenie 8 napon belül. 

13. Felelősség kizárása

13.1. Szolgáltató a webhelyen értékesített termékek minőségi vagy fogyaszthatósági problémáival kapcsolatban teljes mértékben kizárja magát a felelősségrevonás alól. Ilyen esetekben szolgáltató helyett a termékek gyártója vagy és forgalmazója köteles helytállni Felhasználó felé.

13.2. A Szolgáltatót jogszabály alapján szerződéskötési kötelezettség nem terheli. Szabadon dönt a Felhasználó megrendelésének elfogadásáról vagy visszautasításáról. A Szolgáltató kizárja felelősségét az ebből eredő károkért.

13.3. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért, amelyek a webhely rosszhiszemű felhasználásából vagy az internetszolgáltató elérhetetlenné válásából erednek. Szolgáltató nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért. Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek, megrendelések Szolgáltatón kívül eső okból történő megsemmisülése, késedelmes megérkezése, vagy kézbesítetlensége, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében Szolgáltatót nem terheli felelősség.

13.4. Szolgáltató a webhely felhasználásának lehetőségét bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti az egyes Felhasználók számára, vagy az összes Felhasználóra nézve a webhely üzemeltetésének befejezésével. Ez esetben a már érvényesen leadott megrendeléseket és a Felhasználó egyéb kérelmeit teljesíti, más esetleges következményekért, károkért azonban nem felel.

13.5. Szolgáltató a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, az ezekből adódó károkért való felelősségét kizárja.

13.6. A webhelyen található külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll Szolgáltató befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket Szolgáltató törli vagy módosítja. Az ilyen link használatával megjelenített vagy letöltött tartalmakkal kapcsolatban Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

14. Egyéb rendelkezések

Szolgáltató a webhelyen megrendelés nélkül böngésző Felhasználók tekintetében is fenntartja magának a jogot az ott található tartalmakra vonatkozó jogi és szerzői jogi védelem és a webhely felhasználására vonatkozó szabályok tekintetében, azok érvényesítésére és megváltoztatására. Erre vonatkozó szabályokat és nyilatkozatokat Felhasználó a webhelyen folyamatosan közzétett jogi nyilatkozatban, jelen ÁSZF-ben és további tájékoztató dokumentumokban érheti el.

15. Adatkezelés, adatvédelem

A Szolgáltató által folytatott adatkezelésről az “Adatkezelési tájékoztató” című dokumentum ad tájékoztatást.

16. Szerződési feltételek módosítása

16.1. Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a szerződési feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül egyoldalúan módosítsa.

16.2. Az egyes megrendelések alapján létrejövő szerződésekre mindig az adott megrendelés végleges – szerződést létrehozó – visszaigazolásához csatolt szerződési feltételek vonatkoznak.

17. Irányadó jog, jogviták

17.1. Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződési feltételekből eredő jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve járnak el.

17.2. A szerződő felek kölcsönösen együttműködnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket peren kívül, tárgyalásos úton a legrövidebb idő alatt és a legkevesebb költséggel rendezzék. Amennyiben ez nem vezet eredményre, Felhasználó a Szolgáltató székhelye szerinti bíróságon, a Budapesti III. és XIII. Kerületi Bíróságon is megindíthatja a pert.

17.3. Jelen szerződési feltételekben nem rendezett kérdések tekintetében a következő magyar jogszabályok rendelkezési irányadók:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, – a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, – a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, – és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletre.

18. Panasz, jogérvényesítés, Szolgáltató feletti felügyelet

18.1. Panasz

18.1.1. Felhasználó a Szolgáltató szolgáltatására, tagjának, alkalmazottjának vagy a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, az áru minőségére vonatkozó panaszával levélben, telefonon és elektronikus levélben fordulhat Szolgáltatóhoz az alábbi elérhetőségeken:

Increst Communication Kft

Cím: 1148 Budapest, Bolgárkerék utca 8.., E-mail cím: [email protected]

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, szükség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben ez nem lehetséges, illetve a Felhasználó egyet nem értése esetén, valamint az írásban benyújtott panaszt Szolgáltató legkésőbb harminc napon belül írásban megválaszolja.

18.1.2. Békéltető testülethez fordulás lehetősége

Felhasználó (fogyasztó) a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatban békéltető testület díjmentes eljárását is kérheti.

Ha Fogyasztó magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, akkor ezen lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület illetékes. A békéltető testületek elérhetőségei megtalálhatóak a https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek oldalon.

A fogyasztó erre irányuló kérelmében a fentiektől eltérő, másik békéltető testületet jelölhet meg.

Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Telefon: +36 1 488 2186 Fax: +36 1 488 2186

E-mail: [email protected]

Webhely: http://bekeltet.hu

A Fogyasztó magyarországi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában:

Magyarországon az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban szintén a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület jogosult eljárni.

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. Hatáskörébe tartozik a fent megjelölt témájú fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokról és kötelezettségekről.

18.1.3. Ha Felhasználó az Európai Unióban él, az interneten vásárolt termékre, szolgáltatásra vonatkozó panaszával kapcsolatban igénybe veheti az Európai Bizottság alábbi online vitarendezési eszközét.

Az Európai Bizottság online vitarendezési platformja

Webhely: https://webgate.ec.europa.eu/odr

Ezt az internetalapú platformot az EU azoknak a fogyasztóknak hozta létre, akik panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet (vitarendezési testületet) a panasz kezelésére.

Az online vitarendezési platformról és használatáról, a vitarendezés módjáról további információkat a fenti link használatával elérhető webhelyen talál.

18.1.4. Felhasználó az áru minőségére vonatkozó panaszával, Szolgáltató (tagjának, alkalmazottjának) vagy az érdekében vagy javára eljáró személynek a magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, a szolgáltatás minőségére, felelősségi szabályok alkalmazására vonatkozó panaszával a magyarországi lakóhelye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A területileg illetékes járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók a http://jarasinfo.gov.hu oldalon.

Felhasználó panaszával fordulhat a Szolgáltató székhelye szerinti fogyasztóvédelmi hatósághoz is:

Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály

Cím: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.

Postacím: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.

Telefon: +36 1 450 2598

E-mail: [email protected]

Webhely: http:// www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti- egyseg/ fogyasztovedelmi-foosztaly-2017

18.1.5. Adatkezeléssel kapcsolatos felügyelet: Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit bíróság előtt gyakorolhatja, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail: [email protected]

Webhely: http://www.naih.hu/

A bírósági út választása esetén a per – az érintett Felhasználó választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

Kelt: Budapest, 2020.12. 07. Utoljára módosítva: 2024.02.27.

Increst Communication Kft